Обрати сторінку

05 січня 2021 року аспірант кафедри електроніки, загальної та прикладної фізики Марина ШУМАКОВА успішно захистила дисертацію доктора філософії «Електрофізичні та магніторезистивні властивості плівкових матеріалів на основі феромагнітних і благородних металів» за спеціальністю 105 «Прикладна фізика та наноматеріали» (науковий керівник – проф. Однодворець Л.В.) на засіданні разової спеціалізованої вченої ради ДФ 55.051.004 СумДУ (голова ради – проф. Опанасюк А.С.). Кафедра електроніки, загальної та прикладної фізики щиро вітає Марину Олегівну з успішним захистом та бажає нових досягнень у науковій діяльності!