Обрати сторінку

Викладачі кафедри ЕЗПФ і студенти освітньої програми «Електронні інформаційні системи» прийняли участь у роботі Міжнародної конференції студентів і молодих вчених «Фізика, електроніка, електротехніка. ФЕЕ-2021», яка працювала в трьох секціях «Матеріалознавство мікро- і наноелектроніки», «Електронні інформаційні системи» та «Фізика та методика викладання фізики». В рамках роботи секцій було представлено 36 наукових доповідей, участь в їх роботі взяли 30 студентів СумДУ. Бажаємо молодим науковцям успіхів і досягнень на науковій ниві!