Обрати сторінку

17 – 18 травня 2018 року на кафедрі електроніки, загальної та прикладної фізики факультету електроніки та інформаційних технологій Сумського державного університету буде проходити IX Науково-методична конференція «Шляхи вдосконалення позааудиторної роботи студентів».

На конференцію заявлено 47 доповідей. У роботі конференції 2018 року приймають участь викладачі та співробітники вищих навчальних закладів України: Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, Харківського національного університету міського господарства, Харківського національного університету радіоелектроніки, Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, Одеської державної академії будівництва і архітектури, Вінницького педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, Інституту прикладної фізики НАН України, Сумського державного університету, Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка, Сумського національного аграрного університету, Конотопського інституту СумДУ та середніх загальноосвітніх шкіл №17 і №23 (м.Суми).

З програмою та робочою версією Матеріалів конференції можна ознайомитись за посиланням.