Обрати сторінку

Проведені дослідження ефекту магнітоопору в одно- і двошарошарових плівках Pd/Fe/П. Отримано, що залежність магнітоопору від індукції зовнішнього магнітного поля має гістерезисний характер і його величина, як і величина опору, який монотонно зменшується при зростанні індукції. Опір двошарових плівкових систем має більшу величину при вимірюванні в перпендикулярній геометрії у порівнянні із паралельною. Вказана відміна пояснюється різною динамікою руху електронів провідності.

Ключові слова: магніторезистивні властивості, магнітоопір, паралельна і перпендикулярна геомерія, динаміка електронів.