Обрати сторінку

Працевлаштування випускників 2020-2022 рр. освітньо-наукової програми 105 “Прикладна фізика та наноматеріали”

Освітньо-наукова програма 105 Прикладна фізика та наноматеріали передбачає підготовку фахівців, здатних розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної та дослідницько-інноваційної діяльності, що передбачає проведення  поглиблених досліджень фізичних об’єктів і систем, технологічних процесів та розробку на інноваційному рівні фізичних основ створення нових приладів, апаратури, обладнання, матеріалів, технологій, а також глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань.

Після випуску здобувачі можуть працювати:

 • в закладах вищої освіти,
 • наукових організаціях,
 • наукових центрах,
 • високотехнологічних компаніях машинобудівного профілю,
 • підприємствах сектора машинобудівного виробництва та суміжних до матеріалознавства сферах,
 • в інститутах академічного, технологічного та інформаційного сектору,
 • займати наукові посади в державних установах
 • діяльність у сфері інформатизації.

Подальше навчання

Після закінчення навчання в аспірантурі та отримання ступеня доктора філософії, випускники можуть продовжити підготовку на науковому рівні вищої освіти та отримати ступень доктора наук за спеціальністю «Прикладна фізика та наноматеріали» в докторантурі при кафедрі електроніки, загальної та прикладної фізики.

Набуття додаткових кваліфікацій у системі післядипломної освіти

Додаткові можливостей працевлаштування та професійного зростання в рамках наукових програм постдокторантури в іноземних закладіах, що передбачає проведення оригінальних досліджень, отримання наукових результатів, які забезпечують розв’язання важливої теоретичної або прикладної проблеми:

 • Інституті ядерної фізики Польської Академії наук (м. Краків),
 • Інституті фізики (м. Братислава, Словаччина),
 • Технічний університет (м. Люблін, Польща), 
 • Карловому університеті (м. Прага, Чехія),
 • Інституті фізики Університету ім. Й. Гуттенберга (м. Майнц, Німеччина)
 • Університеті Лорієн (м. Нансі, Франція).

Аналіз основних траєкторій працевлаштування випускників 2020-2022 рр.