Обрати сторінку

24 січня 2022 року на кафедрі електроніки, загальної та прикладної фізики, відбулася настановча конференція з педагогічної практики студентів 3-го курсу спеціальності 014 «Середня освіта (Фізика)».

Керівник практики Пасько Ольга Олександрівна окреслила чітку мету та завдання педагогічної практики, ознайомила з вимогами щодо оформлення звітної документації, яку студентам-практикантам потрібно надати наприкінці практики.

Також було наголошено, що у процесі педагогічної практики відбувається виховання у студентів інтересу до професії вчителя, потреби в педагогічній самоосвіті; свідоме застосування студентами теоретичних знань в практичній діяльності, усвідомлення їх професійної значущості; формування та розвиток професійних навичок і вмінь; розвиток у студентів вміння здійснювати самоконтроль, самоаналіз та об’єктивну самооцінку своєї педагогічної діяльності; ознайомлення з сучасним етапом навчально-виховної роботи в школі, передовим педагогічним досвідом; вироблення творчого, дослідницького підходу до педагогічної діяльності. Бажаємо студентам успіхів у творчому пошуку, придбанні нових практичних знань і реалізації себе як професіоналів!