Обрати сторінку

Філії кафедри

26 грудня 2023 року була підписана угода про співпрацю між Сумським державним університетом та Інститутом прикладної фізики Національної академії наук України щодо створення філії кафедри електроніки, загальної та прикладної фізики.
Метою угоди є підвищення якості фахової підготовки здобувачів вищої освіти СумДУ в тому числі і зі спеціальності 171 – Електроніка, забезпечення якісної професійно-практичної підготовки здобувачів вищої освіти, розширення цільової підготовки випускників університету тощо.
Також під час реалізації угоди буде проведено ряд теоретичних і практичних занять зі здобувачами вищої освіти, проходження науково-дослідної і переддипломної практики, підвищення кваліфікації НПП СумДУ та залученн провідних науковців та фахівців-практиків ІПФ НАН України до освітнього процесу, розроблення та оновлення ОП і НП тощо.
Забезпечувати контроль за діяльністю філії кафедри від СумДУ призначена завідувачка кафедри ЕЗПФ, д.ф.-м.н., професор Лариса Однодворець, а від ІПФ НАН України – завідувач лабораторії інтегрованого моделювання механічних властивостей конструкційних матеріалів під дією опромінення № 41 Юрій Бистрик.