Обрати сторінку

АНОТАЦІЯ. Змістовний аспект курсу пов’язаний з інформаційною і психологічною допомогою в усвідомленні здійсненого професійного вибору студентів спеціальності «Електроніка». Дисципліна включає коло питань загального і ознайомчого характеру стосовно історії розвитку електроніки, окремих її напрямів, відмінностями між ними, принципами функціонування електронних та електричних приладів, пристроїв і систем, формами і видами інформаційних технологій та інформаційних продуктів. Окремо проводиться ознайомлення студентів з основними активними і пасивними елементами електроніки, принципами схемотехніки, маркування виробів електроніки, видами і загальними ознаками елементів живлення.

Виховна мета викладання дисципліни полягає в прискоренні адаптації студентів до умов та системи навчання, ознайомлення їх з організацією навчального процесу і методикою навчання в вузі, профілем спеціальності, перспективами майбутньої професійної діяльності, підвищення рівня професійної орієнтованості та мотивації першокурсників, формування уявлень у них про професії та системне уявлення про зміст і цілі навчання.