Обрати сторінку

Мета навчальної дисципліни: формування знань про сучасні експериментальні методи та методики дослідження
властивостей наноматеріалів.