Обрати сторінку

Прилади і пристрої оптоелектроніки та спінтроніки

Дисципліна «Прилади і пристрої спінтроніки» спрямована на формування у магістрантів знань стосовно фізичних явищ, теоретичних аспектів, які покладені в основу роботи приладів та пристроїв спінтроніки, конструкційних особливостей цього класу приладів.

Після засвоєння матеріалу навчальної дисципліни магістранти повинні знати історію розвитку спінтроніки, принципи роботи приладів та пристроїв спінтроніки, знати базові умови експлуатації сучасного електронного устаткування, приладів та пристроїв сенсорики. Студенти зможуть на експериментальному та діагностичному рівні пояснити фізичні процеси, які відбуваються в магнітних та напівпровідникових матеріалах під дією магнітного поля, принцип дії спін-вентильних структур, датчиків магнітного поля на основі різних типів структур (мультишари, тверді розчини, гранульовані сплави), використовувати електронні прилади та пристрої різного функціонального призначення, дотримуючись правил їх зберігання та експлуатації.