Обрати сторінку

АНОТАЦІЯ  ДИСЦИПЛІНИ

        Навчальна дисципліна «Основи мікроелектроніки» направлена на формування у студентів уявлень про стан наукових досліджень та передових технологій мікро- та функціональної електроніки; формування системи знань про конструкцію, принцип роботи, основні характеристики, переваги, недоліки та галузі застосування електронних приладів різного функціонального призначення, інтегрованих мікросхем, їх елементів та компонент.