Обрати сторінку

Галузі застосування оптоелектронних та лазерних систем дуже різноманітні: матеріалооброблення, вимірювання і контроль у технологічних процесах, мікроелектроніка, локація й навігація, маркування матеріалів, поверхневе очищення, волоконно-оптичні системи зв’язку, голографія та медичній галузі.

Використання лазерних технологій – прогресивний напрямок у сучасній електроніці, який останніми роками набув істотного розвитку. Властивості сфокусованого пучка лазерного випромінювання як універсального інструменту унікальні та відрізняються від традиційних методів впливу можливістю точно дозованого інтенсивного підведення енергії до поверхні виробу; локальністю за глибиною та площею фізичних процесів у зоні термічного впливу; можливістю оброблення різних матеріалів із високою якістю і продуктивністю, безболісністю для пацієнта та відсутністю швів після оперативного втручання. Лазерні технології мають високий рівень енергозбереження та екологічності.

Мета навчальної дисципліни полягає у формуванні знань щодо основних принципів формування лазерного випромінювання, конструктивно-технологічних особливостей і принципів роботи оптоелектронних та лазерних систем, їх практичного використання.

Робоча програма дисципліни

 

Методичний матеріал

Основна література

  1. Оптоелектронні і лазерні системи в електроніці та медицині : навчальний посібник / Л. В. Однодворець, І. М. Пазуха, І. М. Лукавенко. – Суми : Сумський державний університет, 2022. – 127 с.
  2. Оптоелектроніка: від макро до нано. Передавання, перетворення та приймання оптичного випромінювання : навч. посіб. У 2-х кн. / В. О. Чадюк. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2018. – Кн. 1. – 376 с.
  3. Оптоелектроніка: від макро до нано. Передавання, перетворення та приймання оптичного випромінювання : навч. посіб. У 2-х кн. / В. О. Чадюк. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2019. – Кн. 2. – 336 с.
  4. Методичні вказівки до лабораторних робіт із курсу «Оптоелектронні системи та лазерні технології» / укладачі: І. М. Пазуха, А. О. Степаненко, О. В. Пилипенко. – Суми :Сумський державний університет, 2022. – 39 с.

Електронні платформи підтримки крусу

  • Посилання на курс MIX.sumdu
  • Посилання на відео-сесію у Google Meet