Обрати сторінку

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА СТУДЕНТІВ:

1 курс – ознайомлення студентів з прийомами, методами, методиками наукових досліджень, основними поняттями наукового апарату, правилами підбору потрібної інформації і літератури, підготовки рефератів, доповідей і презентацій.

2 курс – студенти  ознайомлюються з фаховими напрямами роботи кафедри, беруть участь у роботі наукових конференцій, конкурсів та олімпіад.

3 курс –  студенти готують курсові роботи  реферативного або прикладного характеру, проходять виробничу практику з оформленням звіту.

4 курс –  рівень підготовленості студентів достатній для проведення самостійних наукових досліджень та  виконання кваліфікаційної роботи бакалавра.

1,2 курси магістрантури – студенти приймають участь у науково-дослідній роботі, беруть участь у конференціях, конкурсах, програмах мобільності, виконують завдання з переддипломної практики, захищають магістерську роботу, обов’язковою частиною якої є проведення експериментальних досліджень, вимірювань, програмування, обробки даних або комп’ютерного моделювання.

Регламент науково-дослідної роботи (НДР) магістрів

Презентація “Науково-дослідна робота студентів спеціальності 171 – Електроніка”