Обрати сторінку

Матеріали мікро- і наноелектроніки

Дисципліна «Матеріали мікро- і наноелектроніки» спрямована на формування у магістрантів знань стосовно фізичних принципів, що обумовлюють фізичні властивості матеріалів мікро- і наноелктроніки, їхнє застосування в сучасних електронних приладах, а також параметри і характеристики основних пасивних компонентів електроніки.

Після засвоєння матеріалу навчальної дисципліни магістранти повинні знати природу будови матеріалів мікро- і наноелектроніки; принципи підбору матеріалів і компонентів для елементної бази електроніки; основні експлуатаційні характеристики матеріалів при використанні в сучасній електронній апаратурі та принципові шляхи керування їхніми властивостями; фізичну сутність процесів, які мають місце в провідникових, напівпровідникових, діелектричних і магнітних матеріалах у різних умовах їх експлуатації; взаємозв’язок між технологічними, функціональними і споживчими властивостями матеріалів і компонентів мікро- і наноелектроніки.

Робоча програма

Регламент