Обрати сторінку

 

Сучасний етап розвитку мікроелектроніки характеризується широким використанням інтегральних мікросхем (ІМС) в електронних інформаційних, сенсорних і радіотехнічних системах, що містять мільйони й десятки мільйонів елементів та компонентів, пов’язаних із прогресом електронного матеріалознавства, покращанням якості устаткування й появою якісно нових технологій.

Метою вивчення дисципліни є формування професійних знань про матеріали, які використовуються при виготовленні базових компонентів мікроелектронних систем, основні закономірності, які визначають їхню поведінку у різних умовах експлуатації.

Робоча програма дисципліни

Методичний матеріал

Основна література

1. Однодворець Л. В., Пазуха І. М. Матеріали і компоненти функціональної електроніки : навч. посібник. – Суми : Сумський державний університет, 2020. – 196 с.

2. Поплавко Ю.М., Борисов О.В., Голубєва І.П., Діденко Ю.В. Магнетики в електроніці: навчальний посібник. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 365 с.

3. Крилик Л. В., Селецька О.О. Матеріали електронної техніки: навч. посібник. – Вінниця : ВНТУ, 2017. – 120 с

4. Однодворець Л.В., Пазуха І.М. Методичні вказівки до практичних робіт та самостійної роботи з курсу «Матеріали і компоненти функціональної електроніки». – Суми: Сумський державний університет, 2018. – 56 с.

 

Презентації

Лк1 Загальні відомості про матеріали мікроелектронних систем

Лк2,3 Провідникові, напівпровідникові та діелектричні матеріали

Лк4 Магнітні матеріали

Лк5 Резистори

Лк6 Конденсатори

Лк7,8 Індуктивні та комутаційні компоненти

Електронні платформи підтримки курсу
  • Посилання на курс MIX.sumdu
  • Посилання на відео-сесію у Google Meet