Обрати сторінку

Інформатика – наука, що вивчає загальні властивості інформації, закономірності й способи її створення, зберігання, пошуку, перетворення й використання за допомогою комп’ютерних систем. Це наукова дисципліна й нова інформаційна індустрія, що пов’язана з використанням персональних комп’ютерів і мереж ЕОМ. Інформатика, як наукова дисципліна, вивчає закони, принципи й методи накопичення, обробки і передачі інформації за допомогою ЕОМ та ін.

Основною метою вивчення даної дисципліни є ознайомлення з улаштуванням, принципом роботи та характеристиками основних блоків персонального комп’ютера, засобами програмного забезпечення для тестування апаратних засобів на стабільність роботи та швидкодію.

В  процесі   вивчення дисципліни студенти отримують практичні навички при роботі з програмним забезпеченням для архівації даних, файловими менеджерами, офісним пакетом Microsoft Office. Крім того, при вивченні дисципліни «Інформатика» можна отримати знання про улаштування комунікаційних мереж та основні відомості про улаштування захисту інформації в мережах (програмні засоби захисту інформації, класичні алгоритми шифрування даних, стандартні методи шифрування і криптографічні системи, програмні засоби захисту інформації в локальних мережах).