Обрати сторінку

Дисципліна «Інформаційні технології» є складовою професійної та практичної підготовки фахівців зі спеціальності «Електроніка» освітньої-програми “Електронні інформаційні системи” і безпосередньо пов’язана з нормативними дисциплінами природничо-наукової підготовки «Інформатика. Програмування та алгоритмічні мови», «Інформатика. Персональні комп’ютери».

Вивченням дисципліни «Інформаційні технології» забезпечується виконання комплексного курсового проекту зі спеціальності, магістерських та дипломних робіт.

Методичні матеріали