Обрати сторінку

Силабус навчальної дисципліни

Типові завдання до модульного контролю 1

Типові завдання до модульного контролю_2

Лекції:

Тема 1. Вступ. Поняття про спінтроніку

Тема 2. Матеріали спінтроніки та технологія їх формування

Тема 3. Електронні властивості магнетиків

Тема 4. Фізичні явища у плівкових спінтронних структурах

Тема 5. Принципи функціонування інформаційних пристроїв

Тема 6. Технології магнітного запису інформації

Тема 7. Магнітна пам_ять

Тема 8. Прилади і пристрої на основі ГМО-ефекта

Додаткова література:

Introduction to Electronic Materials and Devices

Springer Handbook of Electronic and Photonic Materials

Практичні роботи:

Практична робота 1. Гальваномагнітні явища

Практична робота 1. Гальваномагнітні явища. Додаткові задачі

Практична робота 2. Розрахунок нерівноважних носіїв заряду в напівпровідниках

Практична робота 3. Електропровідність напівпровідників

Практична робота 4. Електропровідність металів і сплавів та їх застосування

Практична робота 4. Електропровідність металів і сплавів та їх застосування. Додаткові задачі

Практична робота 5. Застосування ГМО-матеріалів

Практична робота 6. Спінові світловипромінюючі діоди

Практична робота 7-8. Спінові транзистори та діоди. Датчики на основі ГМО-ефекту

Додаток 1. Початкові дані для розв_язку задач