Обрати сторінку

АНОТАЦІЯ. Даний курс передбачає ознайомлення студентів спеціальності «Електроніка» з фізичними основами, на яких базується робота сучасних електронних приладів та пристроїв, сучасними теоріями будови твердого тіла, основними фізичними принципами функціонування напівпровідникової електроніки, основами фізики квантової  та статистичної фізики, основними тенденціями розвитку теоретичних уявлень про фізичні основи твердотільної електроніки.

Засвоєння даного матеріалу спрощує подальше вивчення дисциплін спеціального циклу, що базуються на застосуванні знань про сучасні уявлення фізики твердого тіла, статистичної та квантової фізики при вирішенні завдань пов’язаних з поясненням роботи, проектуванням різних напівпровідникових, діелектричних електронних приладів, поясненням процесів в напівпровідникових приладах, що впливають на особливості їх схемотехнічного застосування.

Мета викладання дисципліни полягає в отриманні глибоких та систематичних знань про властивості твердого тіла на макроскопічному рівні та їх зв’язок з мікроскопічною структурою твердого тіла. Даний курс має на меті роль введення в коло питань, які стосуються стадії освоєння фізичних основ роботи твердотільної, квантової, функціональної електроніки.

Регламент дисципліни “Фізичні основи електроніки”

Робоча Програма дисципліни “Фізичні основи електроніки”