Обрати сторінку

Метою дисципліни є опанування методології підготовки професійних та академічних текстів зі складною структурою. Досягнення головної мети забезпечується через набуття лінгвістичних, мета-лінгвістичних і цифрових компетентностей, необхідних для проектування текстів та композиції їх змістових елементів.

 

СИЛАБУС ДИСЦИПЛІНИ
МЕТОДИЧНИЙ МАТЕРІАЛ
ЕЛЕКТРОННІ ПЛАТФОРМИ ПІДТРИМКИ КРУСУ
  • Для денної форми навчання
  • Для заочної форми навчання
  • Англомовний курс для денної форми навчання
Примітка: курси у Google Classroom містять
  • * повний перелік навчальної літератури
  • * мультимедійні та відео-лекції
  • * Описи домашніх завдань та інтерфейс їх складання