Обрати сторінку

Відкрита зустріч із експертами НАЗЯВО онлайн

Упродовж 27 – 29 березня 2023 року в Сумському державномууніверситеті відбудеться акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми «Електронні інформаційні системи» зі спеціальності 171 Електроніка за другим (магістерським) рівнем вищої освіти із використанням...

Відкрита зустріч із експертами НАЗЯВО онлайн

Упродовж 06 – 08 березня 2023 року в Сумському державномууніверситеті відбудеться акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми «Середня освіта (Фізика)» зі спеціальності 014 Середня освіта за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти із використанням...

Цикл відкритих онлайн-лекцій професора Юрія ГОГОЦІ

Здобувачі вищої освіти спеціальностей 014 Середня освіта (Фізика), 171 Електроніка, аспіранти спеціальності 105 Прикладна фізика та наноматеріали, викладачі кафедри та усі бажаючі 21 лютого 2023 року прослухали першу лекцію з циклу онлайн-лекцій видатного науковця...

Викладачка кафедри пройшла навчання в CERN

К.пед.н. Пасько Ольга Олександрівна (гарант ОПП «Фізика») з 07 по 11 листопада 2022 року успішно пройшла дистанційне навчання за програмою ONLINE Ukrainian Teacher Programme в CERN – Європейській організації з ядерних досліджень, яка входить до ТОР-1000 рейтингу...

Вітаємо з отриманням вченого звання

Колектив кафедри електроніки, загальної та прикладної фізики щиро вітає ШПЕТНОГО ІГОРЯ ОЛЕКСАНДРОВИЧА з отриманням вченого звання професора (наказ МОНУ №894 від 10.10.2022 р.). Бажаємо нових успіхів і досягнень у навчальній та науковій...