Шабельник Ю.М.

Шабельник Юрій Михайлович

Кафедра електроніки, загальної та прикладної фізики

Інформація

Посада: координатор з наукової роботи факультету ЕлІТ, к.ф.-м.н., старший викладач

Робоче місце: Ц-325а

Список публікацій

ОСВІТА:

1994 – 2005: Ленінська ЗОШ І–ІІІ ст. с. Ленінське (Спаське), Кролевецький р-н., Сумська обл., Україна;

2005 – 2009: Бакалавр електроніки за фаховим спрямуванням «Електронні прилади та пристрої», Кафедра прикладної фізики (Кафедра електроніки, загальної та прикладної фізики), Факультет електроніки та інформаційних технологій, Сумський державний університет, м. Суми, Україна;

2009 – 2010: Магістр з електронних приладів та пристроїв, Кафедра прикладної фізики (Кафедра електроніки, загальної та прикладної фізики), Факультет електроніки та інформаційних технологій, Сумський державний університет, м. Суми, Україна;

2010 – 2013: Аспірантура за спеціальністю 01.04.01 – Фізика приладів, елементів і систем, Кафедра прикладної фізики (Кафедра електроніки, загальної та прикладної фізики), Факультет електроніки та інформаційних технологій, Сумський державний університет, м. Суми, Україна;

ВЧЕНІ СТУПЕНІ:

2015: Кандидат фiзико-математичних наук, спеціальність 01.04.07 – Фізика твердого тіла. Тема «Фізичні властивості плівкових гранульованих сплавів на основі магнітних і благородних металів», (ДК №030105 від 30.06.2015 р.)

ДОСВІД РОБОТИ:

2013 – 2014: Молодший науковий співробітник, «Проблемна лабораторія матеріалознавства мікро- і наноелектроніки», Кафедри прикладної фізики, (Кафедра електроніки, загальної та прикладної фізики), Факультет електроніки та інформаційних технологій, Сумський державний університет, м. Суми, Україна;

2015 – 2017: Інженер групи ІТ-забезпечення роботи ЦНТЕІ, Сумський державний університет, м. Суми, Україна;

2015 – 2017: Асистент, Кафедра прикладної фізики (Кафедра електроніки, загальної та прикладної фізики), Факультет електроніки та інформаційних технологій, Сумський державний університет, м. Суми, Україна;

2017 – …: Старший науковий співробітник, «Проблемна лабораторія матеріалознавства мікро- і наноелектроніки», Кафедри прикладної фізики, (Кафедра електроніки, загальної та прикладної фізики), Факультет електроніки та інформаційних технологій, Сумський державний університет, м. Суми, Україна;

2017 – …: Старший викладач, Кафедра прикладної фізики (Кафедра електроніки, загальної та прикладної фізики), Факультет електроніки та інформаційних технологій, Сумський державний університет, м. Суми, Україна;

ДОСВІД ВИКЛАДАННЯ:

2015: Практикум з дисципліни «Персональний комп’ютер»

2015 – 2017: Теорія електричних і електронних кіл. Частина ІІ;

2016: Прилади і пристрої оптоелектроніки і спінтроніки;

2016: Прикладна електроніка;

2016 – 2017: Нанотехнології в електроніці;

2017: Прилади і пристрої спінтроніки.

УЧАСТЬ У НАУКОВИХ ПРОЕКТАХ:

2009 – 2011: НДР «Фазовий склад, електро- і магніторезистивні властивості плівкових матеріалів із спін-залежним розсіюванням електронів», № 0109U001387.

2012 – 2014: НДР «Фазові перетворення, дифузійні процеси і магніторезистивні властивості мультишарів на основі Fe і Pd, Pt або Ag» у рамках науково-технічного співробітництва між Сумським державним університетом та Університетом Барода (м. Вадодара, Індія).

2012 – 2014: НДР «Електрофізичні і магніторезистивні властивості нанорозмірних плівкових матеріалів із спін-залежним розсіюванням електронів», № 0112U001381.

2017 – 2019: НДР «Термостабільні металеві спін-клапани для реалізації спінових каналів в компонентах гнучкої сенсорної електроніки», № 0117U003925.

НАГОРОДИ ТА ВІДЗНАКИ:

2009: 2-ге місце на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук з напряму «Приладобудування».

ГРАНТИ:

2012: Індивідуальний грант МОНУ для проходження стажування у провідних закордонних університетах (2011-2012 рр.) (Інститут фізики, Університет ім. Й. Гутенберга, м. Майнц, Німеччина).

ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ:

2015 – …: секретар редакційної колегії наукового видання «Журнал нано- та електронної фізики»;

2016 – …: секретар організаційного комітету Міжнародної конференції «Наноматеріали: застосування та властивості» (International Conference on Nanomaterials: Applications & Properties»)

2017 – …: координатор з наукової роботи факультету Електроніки та інформаційних технологій.