Нефедченко В.Ф.

Нефедченко Василь Федорович

Кафедра електроніки, загальної та прикладної фізики

Інформація

Вчене звання: Доцент

Посада: к.ф.-м.н., доцент

Робоче місце: ЕТ-319

Список публікацій

НАПРЯМ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ:

Стохастичні процеси в квантових системах

ОСВІТА:

1997 – 2000: Аспірантура за спеціальністю 01.04.07 – фізика твердого тіла, Кафедра загальної та експериментальної фізики, Факультет механіко-математичний, Сумський державний Університет, м. Суми, Україна.

НАУКОВІ СТУПЕНІ:

2002: кандидат фiзико-математичних наук, спеціальність 01.04.07 –Фізика твердого тіла

ДОСВІД РОБОТИ:

2000 – 2002: Асистент, кафедра загальної та експериментальної фізики, Сумський державний університет, м. Суми, Україна.

2002 – 2006: Старший викладач, кафедра загальної та експериментальної фізики, Сумський державний університет, м. Суми, Україна.

2006 – 2008: Доцент, кафедра загальної та експериментальної фізики, Сумський державний університет, м. Суми, Україна.

2008 – 2017: Асистент, кафедра загальної та теоретичної фізики, Сумський державний університет, м. Суми, Україна.

2017 – ……: Доцент, кафедра електроніки, загальної та прикладної фізики, Факультет електроніки та інформаційних технологій, Сумський державний університет, м. Суми, Україна

ДОСВІД ВИКЛАДАННЯ:

2000 – : дисципліна «Фізика»

2002 – 2004: дисципліна «Інформаційні технології в наукових дослідженнях»