Список праць по д/б темі “Термостабільні металеві спін-клапани для реалізації спінових каналів в компонентах гнучкої сенсорної електроніки”

1.Чешко І.В., Бездідько О.В., Логвинов А.М., Проценко С.І. Формування багатошарових
упорядкованих масивів магнітних наночастинок CoFe2O4 // Журнал нано- та електронної
фізики. – Т.9, №6, 2017.–С.06012(5) (Переглянути).

2. Lohvynov A.M., Cheshko I.V., Protsenko S.I. Structural Phase State of Thin Film Systems
Based on Ru and Co // Proceedings of the 2017 IEEE 7th International Conference on
Nanomaterials: Applications and Properties (NAP). – Zatoka: SSU, 2017. – Part 2 – P.
02NTF040(4) (Переглянути).

3. Shpetnyi І.О., Shabelnyk Т.М., Vorobiov S.І., Kondrakhova D.М., Demydenko М.G.,
Chornous А.М. Influence of the Effective Layer Thickness with Dy and Temperature of Heat
Treatment on the Structural-phase State and Magnetoresistive Properties of Ni/Dy/Co Three-
layer Films // Proceedings of the 2017 IEEE 7th International Conference on Nanomaterials:
Applications and Properties (NAP). – Zatoka: SSU, 2017. – Part 2 – P. 02NTF39 (5) (Переглянути).

4. Шабельник Ю.М., Чешко І.В., Однодворець К.С. Термостабілізація робочих характеристик
спін-клапанів на основі Co, Cu або Ag // Матеріали VI науково-практичної конференції
«Наукові дослідження: перспективи інновацій у суспільстві і розвитку технологій», 24-25
листопада 2017 р. – Харків: НП«ЦНТ». – с. 20-25.(Переглянути)

5. Логвинов А.М., Чешко І.В., Васюхно М.В., Проценко С.І. Формування синтетичних
антиферомагнітних шарів у спін-клапанних структурах на основі Co і Ru // Матеріали
VI науково-практичної конференції «Наукові дослідження: перспективи інновацій у
суспільстві і розвитку технологій», 24-25 листопада 2017 р. – Харків: НП«ЦНТ». – с. 25-30.