Обрати сторінку

Результати конкурсу студентських наукових робіт, поданих для участі у ІІ турі конкурсу за напрямом “Фізика та астрономія”

Диплом Прізвище, ім’я, по-батькові студента Прізвище, ім’я, по – батькові, посада наукового керівника Найменування закладу вищої освіти
Диплом

І ступеня

Томчук Анастасія Вікторівна Єщенко Олег Анатолійович, професор кафедри експериментальної фізики фізичного факультету Київського національного університету

ім. Тараса Шевченка

Київський національний університет

ім. Тараса Шевченка

Диплом

І ступеня

Єрмоленко Андрій Сергійович,

Босенко Вадим Станіславович

Денисов Станіслав Іванович, професор кафедри електроніки, загальної та прикладної фізики Сумського державного університету Сумський державний університет
Диплом

ІІ ступеня

Хемій Марія Михайлівна Коцюбинський Володимир Олегович, професор кафедри матеріалознавства і новітніх технологій Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника
Диплом

ІІ ступеня

Купянський Гліб Дмитрович,

Ольховик Ілля Володимирович

Неймаш Володимир Борисович, завідувач лабораторію радіаційних технологій Інституту Фізики НАН України Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»
Диплом

ІІ ступеня

Ковнер Анна Андріївна,

Ільїн Станістав Сергійович

Проценко Іван Юхимович, завідувач кафедри електроніки, загальної та прикладної фізики Сумського державного університету Сумський державний університет
Диплом

ІІ ступеня

Брижко Володимир Сергійович Кузик Олег Васильович, доцент кафедри фізики Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка Дрогобицький державний педагогічний університет ім. Івана Франка
Диплом

ІІ ступеня

Чеховська Анастасія Вікторівна Скакун Євген Олександрович, старший науковий співробітник Національного Наукового Центру Харківського фізико-технічного інституту Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна
Диплом

ІІ ступеня

Бабич Ірина Олегівна,

Саркісян Осана Артурівна

Заболотний Володимир Федорович, завідувач кафедри фізики і методики навчання фізики, астрономії Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського
Диплом

ІІІ ступеня

Малярська Іванна Володимирівна Прокопів Володимир Васильович, завідувач кафедри фізики та хімії твердого тіла Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника
Диплом

ІІІ ступеня

Харлан Юлія Ігорівна,

Азарх Даниїл Павловича

Голуб Володимир Олегович, завідувач відділом лабораторії радіаційних технологій Інституту магнетизму НАН України та МОН України Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»
Диплом

ІІІ ступеня

Дуплик Руслан Володимирович Мурін Михайло Миколайович, доцент кафедри автоматичних систем безпеки та інформаційних технологій Національного університету цивільного захисту України Національний університет цивільного захисту України
Диплом

ІІІ ступеня

Андрич Катерина Дмитрівна Марсакова Владислава Ігорівна, кафедра теоретичної та астрономії Одеського національного університету

імені І.І. Мечникова

Одеський національний університет

ім. І.І. Мечникова

Диплом

ІІІ ступеня

Івахненко Олег Володимирович Шевченко Сергій Миколайович, завідувач відділу Фізико-технічного інституту низьких температур імені Б.І. Вєркіна НАН України Харківський національний університет

ім. В.Н. Каразіна

Диплом

ІІІ ступеня

Мельниченко Ольга Миколаївна Гусак Андрій Михайлович, професок кафедри фізики Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького Черкаський національний університету ім. Богдана Хмельницького
Диплом

ІІІ ступеня

Пшембаєв Ігор Маратович Атаманчук Петро Сергійович, завідувач кафедри методики викладання фізики та дисциплін технологічної освітньої галузі Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Кам’янець-Подільський національний університет ім. Івана Огієнка
Диплом

ІІІ ступеня

Лавриненко Елла Олексіївна Каленик Михайло Вікторович, декан фізико-математичного факультету Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка