Обрати сторінку

X Науково-методична конференція “Шляхи вдосконалення позааудиторної роботи студентів”

Запрошуємо вас взяти участь у роботі X Науково-методичної конференції «Шляхи вдосконалення позааудиторної роботи студентів», яка відбудеться  14 – 15 травня 2020 року на кафедрі електроніки, загальної та прикладної фізики факультету електроніки та інформаційних технологій Сумського державного університету.

(посвідчення ДНУ УІНТЕІ №729 від 29.11.2019 р.)

Переглянути перше інформаційне повідомлення

Завантажити збірник матеріалів конференції

 

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ

Багатоступенева система організації науково-дослідної роботи студентів.

  1.  Науково-методичні аспекти викладання навчальних дисциплін.
  2. Особливості самостійної роботи студентів при вивченні навчальних дисциплін гуманітарного, природничого, медичного і технологічного циклів.
  3. Методи організації практики та контролю успішності.
  4. Психолого-педагогічні аспекти і методи удосконалення позааудиторної роботи.

 

Програмний  комітет

Голова – Проценко С.І., декан факультету електроніки та інформаційних технологій СумДУ, д.ф.-м.н., професор

Заступник голови – Однодворець Л.В., професор кафедри електроніки, загальної та прикладної фізики СумДУ, д.ф.- м.н., професор

Члени програмного комітету:

Проценко І.Ю., завідувач кафедри електроніки, загальної та прикладної фізики СумДУ, д.ф.- м.н., професор

Ткач О.П., заступник декана факультету електроніки та інформаційних технологій СумДУ з методичної роботи, к.ф.-м.н., доцент

Марченко А.В., заступник декана факультету електроніки та інформаційних
технологій СумДУ з дистанційної форми навчання, к.т.н., доцент

Салтикова А.І,  доцент кафедри фізики та методів навчання фізики Сумського державного педагогічного університету, к.ф.-м.н., доцент

Пасько О.О., старший викладач кафедри електроніки, загальної та прикладної фізики СумДУ, к.пед.н.

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Голова – Хижня Я.В. , асистент кафедри екстреної медичної допомоги та медицини катастроф СумДУ, к.мед. н., доцент

Заступник голови – Шумакова Н.І., доцент кафедри електроніки, загальної та прикладної фізики, к.ф.-м.н., доцент

Члени організаційного комітету:

Шкурдода Ю.О., доцент кафедри електроніки, загальної та прикладної фізики СумДУ, д.ф.-м.н., доцент

Шабельник Ю.М., ст. викладач кафедри електроніки, загальної та прикладної фізики СумДУ, к.ф.-м.н.

Вітренко А.М., ст. викладач кафедри електроніки, загальної та прикладної фізики СумДУ, к.ф.-м.н.

Тищенко К.В., ст. викладач кафедри електроніки, загальної та прикладної фізики СумДУ, к.ф.-м.н.

 

Тези доповідей та реєстраційна форма повинні бути оформлені згідно шаблону.

 

Адреса:

вул.Римського-Корсакова, 2, кафедра електроніки, загальної та прикладної фізики,

центральний корпус, ауд.Ц325, Сумський державний університет,

м.Суми, 40007, Україна, +38 (0542) 33-56-12

 

ВАЖЛИВІ ДАТИ:

Прийом реєстраційних форм учасників та тез доповідей:
20.03.2020 – 25.04.2020 на електронні адреси: larysa.odnodvorets@gmail.com;
i.protsenko@aph.sumdu.edu.ua; l.odnodvorets@aph.sumdu.edu.ua
Рецензування робіт: 25.04.2020 – 30.04.2020
Публікація програми конференції: 05.05.2020
Робота секцій конференції: 14.05.2020 – 15.05.2020
Матеріали конференції будуть опубліковані як електронне видання
та розіслані учасникам.
Робочі мови конференції: українська, англійська.