Лабораторії кафедри

 

Проблемна лабораторія матеріалознавства мікро- і наноелектроніки

На кафедри прикладної фізики Сумського державного університету функціонує центр електронної мікроскопії та мас-спектроскопії на базі проблемної лабораторії матеріалознавства мікро- і наноелектроніки. Керівником центру є завідувач кафедри прикладної фізики, заслужений діяч науки і техніки України, д.ф.-м.н., професор Проценко Іван Юхимович. Під його керівництвом виконується держбюджетна тема та міжнародний грант з університетом Барода (м. Вадодара, Індія).

Проблемна лабораторія укомплектована сучасним обладнанням, яке дозволяє проводити різного роду дослідження електрофізичних, магніторезистивних і магніто-оптичних властивостей, електроопору. Просвічуюча мікроскопія і електронографія дають змогу проводити комплексні дослідження кристалічної структури і фазового складу плівкових матеріалів.

Основний науковий напрямок:

ЕЛЕКТРОФІЗИЧНІ І МАГНІТОРЕЗИСТИВНІ ВЛАСТИВОСТІ ПЛІВКОВИХ МАТЕРІАЛІВ ІЗ СПІН-ЗАЛЕЖНИМ РОЗСІЮВАННЯМ ЕЛЕКТРОНІВ (Керівник – д.ф.-м.н., професор Проценко Іван Юхимович);

Наукова тематика:

  • Фазовий склад і магніторезистивні властивості плівкових матеріалів на основі феромагнітних і рідкоземельних металів. (Керівник – д.ф.-м.н., професор Чорноус А.М.);
  • Магніторезистивні і магнітооптичні властивості спін-вентильних структур на основі тонких плівок і малих частинок (Керівник – д.ф.-м.н., професор Проценко С.І.).

Мета лабораторії:

  • Проведення фундаментальних досліджень структурно-фазового складу та фізичних властивостей тонкоплівкових матеріалів;
  • налагодження співпраці з науковими закладами і лабораторіями європейських та інших країн;
  • участь у конкурсах проектів наукових робіт на отримання відповідних грантів;
  • значне поліпшення роботи з підготовки науково-педагогічних кадрів високої кваліфікації;
  • залучення здібних студентів до виконання наукових досліджень у сучасній науковій лабораторії.

Контакти:

Україна, 40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, проблемна лабораторія матеріалознавства мікро- і наноелектроніки, Ауд. Ц124, Ц125, Ц129, ЕТ99

Тел. (0542) 33-61-12

E-mail: i.protsenko@aph.sumdu.edu.ua

Співробітники проблемної лабораторії мають можливість працювати на приладах вторинної мас-спектрометрії, оже-спектрометрії, рентгенівської дифрактометрії.

Обладнання лабораторії – детальніше див. тут.

Співробітники лабораторії – детальніше див. тут.

Публікації – детальніше див. тут.

Фотогалерея – детальніше див. тут.