International activity

Науково-дослідна робота на кафедрі прикладної фізики проводиться на базі Проблемної лабораторії «Матеріалознавства мікро- і наноелектроніки» та лабораторії «Прилади і методи дослідження матеріалів».

Колективна тема №1: Електронні і атомні процеси та електрофізичні і магніторезистивні властивості багатошарових плівкових матеріалів. Керівник – д.ф.-м.н., професор Проценко І.Ю.

Колективна тема №2: Фазовий склад і магніторезистивні властивості плівкових матеріалів на основі феромагнітних і рідкоземельних металів. Керівник – д.ф.-м.н., професор Чорноус А.М.

Колективна тема №3: Магніторезистивні і магнітооптичні властивості спін-вентильних структур на основі тонких плівок і малих частинок. Керівник – д.ф.-м.н., професор Проценко С.І.

Колективна тема №4: Електрофізичні  та магніторезистивні властивості багатошарових і гетерогенного складу плівкових матеріалів сенсорної техніки. Керівник –  д.ф.-м.н., доцент Однодворець Л.В.

2009 – 2011 рр. Держбюджетна НДР «Фазовий склад, електро- і магніторезистивні властивості матеріалів із спін-залежним розсіюванням електронів»

2008 – 2009 рр. Міжнародний науково-технічний проект «Формування кристалічної структури і фізичних властивостей багатошарових систем із спін-залежним розсіюванням електронів» (спільно з Інститутом фізики САН, м. Братислава, Словаччина)

2008 – 2010 рр. Міжнародний науково-технічний проект «Електрофізичні властивості (температурний коефіцієнт опору і тензочутливість) багатошарових плівкових систем Cr/Fe і Gd/Fe» (спільно з Університетом Барода, м. Вадодара, Індія).

2009 – 2010 pp. Міжнародний науково-технічний проект «Кристалічна структура, електрофізичні і магніторезистивні властивості нанорозмірних плівкових систем на основі Fe і Pt та Fe і Pd» (спільно з Інститутом фізики Університету ім. Й.Гутенберга, м. Майнц, Німеччина);

2009 – 2010 рр. Міжнародний науково-технічний проект «Віддалено-контрольована лабораторія для дослідження фізичних властивостей багатошарових нанорозмірних систем із спін-залежним розсіюванням електронів» (спільно з Університетом м. Марібор, Словенія);

2012 – 2014 рр. Міжнародний науково-технічний проект «Фазові перетворення, дифузійні процеси і магніторезистивні властивості мультишарів на основі Fe і Pd, Pt або Ag» (спільно з Університетом Барода, м. Вадодара, Індія).

2012 – 2013 рр. – міжнародне співробітництво між кафедрою прикладної фізики і Інститутом Ж. Ламур Університету Лотарингії (м. Нансі, Франція).

На бездоговірній основі здійснюється співпраця з Харківським національним університетом ім. В.Н. Каразіна, ННЦ «ХФТІ» (м. Харків), НТУ «ХПІ» (м. Харків), Інститутом металофізики НАН України (м. Київ), Прикарпатським національним університетом ім. Василя Стефаника, Воронежським державним університетом (м. Воронеж), Інститутом фізики Університету ім. Й. Гутенберга (м. Майнц, Німеччина) та Університетом Барода (м. Вадодара, Індія).

Стажування аспірантів кафедри Ткач О.П. і Синашенко О.В. в Інституті ядерної фізики Польської академії наук (м.Краків)

Обговорення планів співробітництва із першим віце-президентом Словацької академії наук проф. Є.Майковою під час візиту Н.І. Шумакової та С.І. Проценка до Інституту фізики Словацької академії наук (м. Братислава)
Стажування І.В. Чешко проходило у тісному співробітництві із співробітниками Відділу мультишарів і наноструктур Інституту фізики Словацької академії наук (м. Братислава) Л.Чіту і П.Шіфаловичем
В гостях на кафедрі прикладної фізики проф. С. Непійко (Інститут фізики Університету ім. Й.Гуттенберга, м.Майнц, Німеччина) та науковий співробітник Д. Лукман (Університет м.Марібор, Словенія)
Взаємні візити науковців Університету Барода (м. Вадодара, Індія) докторів наук Ч. Панчала і В.Керая та кафедри прикладної фізики кандидатів фізико-математичних наук І.О. Шпетного і Д.В. Великодного
Візит професора Хіонсік Чеонга (фізичний факультет Університету Соган, Південна Корея) на кафедру прикладної фізики
Головний корпус Університету ім. Й.Гутенберга, аспіранти Федченко О.В., Шабельник Ю.М та доцент Шпетний І.О. під час стажування в університеті ім. Й.Гутенберга (м.Майнц, Німеччина, 2012 р.)
Аспірант Воробйов С.І. на стажуванні в Університеті Лорієн в січні – квітні 2012 року (м.Нансі, Франція)
Аспіранти Булатов С., Костюк Д. та магістранти Коваленко А., Ярмак А. і Шапко Д. . під час стажування в університеті ім. Й.Гутенберга (м.Майнц, Німеччина, 2012 р.)