Обрати сторінку
Воробйов С.І.

Воробйов Сергій Ігорович

Кафедра електроніки, загальної та прикладної фізики

Інформація

Посада: к.ф.-м.н., молодший науковий співробітник

Робоче місце: ЕТ-99

Список публікацій

НАПРЯМ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ: Магнітні властивості квантових і наноскопічних об’єктів

ОСВІТА:

1994 – 2005: Спаська ЗОШ І–ІІІ, c. Спаське, Кролевецький район, Сумська область, Україна;

2005 – 2009: Бакалавр, Кафедра прикладної фізики, Факультет електроніки та інформаційних технологій, Сумський державний Університет, м.Суми, Україна;

2009 – 2010: Магістр за спеціальністю “Електронні прилади та пристрої”, Кафедра прикладної фізики, Факультет електроніки та інформаційних технологій, Сумський державний Університет, м.Суми, Україна;

2010 – 2013: Аспірантура за спеціальністю 01.04.01 – фізика приладів, елементів і систем, Кафедра прикладної фізики, Факультет електроніки та інформаційних технологій, Сумський державний Університет, м.Суми, Україна.

ВЧЕНІ СТУПЕНІ:

2015: Кандидат фiзико-математичних наук, спеціальність 01.04.01 – Фізика приладів, елементів і систем

ДОСВІД РОБОТИ:

2010: Інженер другої категорії, «Проблемна лабораторія матеріалознавства мікро- і наноелектроніки», кафедра прикладної фізики, Факультет електроніки та інформаційних технологій, Сумський державний університет, м.Суми, Україна.

2013 – 2017: Асистент по сумісництву, кафедра прикладної фізики, Факультет електроніки та інформаційних технологій, Сумський державний університет, м.Суми, Україна

2013: Молодший науковий співробітник, науково-виробнича лабораторія «Біонанокомпозит», Медичний інститут, Сумський державний університет, м.Суми, Україна.

20142015: Молодший науковий співробітник, кафедра наноелектроніки, Факультет електроніки та інформаційних технологій, Сумський державний університет, м.Суми, Україна.

2015 – 2016: Завідувач групи грантової діяльності наукового спрямування, Центр науково-технічної і економічної інформації, Сумський державний університет, м.Суми, Україна

2017 – по теперішній час: Молодший науковий співробітник, кафедра електроніки, загальної та прикладної фізики, Факультет електроніки та інформаційних технологій, Сумський державний університет, м.Суми, Україна.

ДОСВІД ВИКЛАДАННЯ:

2013 – 2015: Практикум з дисципліни «Електронно-зондові прилади»

2015 – 2016: Спектральні електронні прилади

2015 – 2016: Сучасні проблеми електроніки

2016 – 2017:Наукові аспекти розвитку нанотехнологій

УЧАСТЬ У НАУКОВИХ ПРОЕКТАХ:

2017: Держбюджетна тема № 0115U000689 «Вплив процесів гранулізації і спін-залежного розсіювання електронів на фізичні властивості плівкових твердих розчинів» Міністерства освіти і науки України.

2016  –  2017: Держбюджетна тема № 0116U0002623 «Вплив фізичних процесів на властивості спін-вентельних структурна основі плівок Fe, Co та Ag, Au і Cu і магнітних наночастинок» Міністерства освіти і науки України.

2014  –  2015: Держбюджетна тема № 0113U000137с «Фізичні засади плазмових технологій для комплексної обробки багатокомпонентних матеріалів та покриттів» Міністерства освіти і науки України.

2013: Державна цільова науково-технічна програма «Наука в університетах» «Розробка технологій синтезу, вивчення фізичних властивостей та доклінічні дослідження композитних біонаноматеріалів для ортопедії та стоматології» Міністерства освіти і науки України.

2012  –  2014: Держбюджетна тема № 0112U004688 «Вплив структурно-фазового стану на магнітні, магніторезистивні та електорофізичні властивості плівкових систем на основі Fe (Co)/Gd та Fe (Ni,Co)/Ag (Cu)» Міністерства освіти і науки України.

2009 – 2011: Держбюджетна тема № 0109U001387 «Фазовий склад, електро- і магніторезистивні властивості плівкових матеріалів із спін-залежним розсіюванням електронів» Міністерства освіти і науки України.

ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ:

2016 – 2017: керівник Національного контактного пункту програми «HORIZON 2020» за тематичним напрямом   «Здоров’я, демографічні зміни та добробут».