Обрати сторінку

Опанасюк Надія Миколаївна

Кафедра електроніки, загальної та прикладної фізики

Інформація

Вчене звання: Доцент

Посада: к.ф.-м.н., доцент

Робоче місце: Ц-125а

E-mail: opanasyuknn@ukr.net

Список публікацій

ОСВІТА:

1975 – 1982:   Фізико-технічний факультет, спеціальність “Фізика металів” Харківський національний технічний університет “ХПІ“, Україна;

1995 – 1998:   Аспірантура при кафедрі фізичної електроніки, Cумський державний університет, Україна.

ВЧЕНІ СТУПЕНІ:

1999: Кандидат фiзико-математичних наук, спецiальнiсть “01.04.07 – Фізика твердого тіла” (Cумський державний університет, Україна).

КАНДИДАТСЬКА ДИСЕРТАЦІЯ:

Розмірно-кінетичні явища в тонких плівках хрому, міді та кобальту з низькою концентрацією дефектів кристалічної будови.

ДОСВІД РОБОТИ:

1982 – 1985:   Інженер Науково-дослідного технологічного інституту приладобудування (м. Харків, Україна).

1985 – 1988:   Інженер-конструктор СКТБ Сумського виробничого об’єднання “Електрон” (м. Суми, Україна).

1988 – 1992:   Інженер-конструктор Всесоюзного науково-дослідного інституту електронної мікроскопії (м. Суми, Україна).

1992 – 1995:   Інженер І категорії, кафедра електронного машинобудування, Cумський державний університет.

1998 – 2002:   Старший викладач, кафедра прикладної фізики Cумський державний університет.

з 2002:   Доцент кафедри прикладної фізики, Cумський державний університет.

1999  2012:   Заступник декана з виховної роботи ЕлІТ факультету.

УЧАСТЬ У НАУКОВИХ ПРОЕКТАХ:

1997 – 1999:   Держбюджетна тема №197U016610 “Електрофізичні властивості багатошарових плівок в умовах взаємної дифузії елементів” Міністерства освіти і науки України.

2003 – 2005:   Держбюджетна тема №0103U000773 “Вплив статичної деформації і температури на електрофізичні властивості багатошарових плівкових систем” Міністерства освіти і науки України.

2006 – 2008:   Держбюджетна тема № 01060U01942 “Формування кристалічної структури і електрофізичних властивостей плівкових матеріалів на основі багатошарових металевих наносистем” Міністерства освіти і науки України.

2009 – 2011:   “Отримання та дослідження плівок CdTe і твердих розчинів на його основі для СЕ та детекторів випромінювання”. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України.

2011 – 2012:   “Використання нових матеріалів буферних та поглинальних шарів для дешевих плівкових полікристалічних СЕ на основі ГП“. Україна-Корея.

ДОСВІД ВИКЛАДАННЯ:

Курси дисциплін “Методика викладання фізики та загально-технічних дисциплін у середніх навчальних закладах”, “Технологічні основи електроніки”, “Сучасні напрями електроніки”, “Контрольно-вимірювальні прилади”, “Мікроелектронні сенсори”.

НАГОРОДИ ТА ВІДЗНАКИ:

1998:   Соросівський аспірант.

ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ:

Член Вченої ради факультету ЕлІТ.

 

Автор майже 60 науково-методичних робіт (з них біля 20 наукових статей). Є науковим керівником магістрів і бакалаврів.

Фахівець в області дослідження розмірно-кінетичних явищ в тонких плівках металах, фізичних властивостей плівок напівпровідникових сполук А2В6.