Обрати сторінку

Рейтинговий список студентських наукових робіт, поданих для участі у ІІ турі конкурсу за напрямом “Фізика та астрономія” 2019

Для участі у підсумковій науково-практичній конференції для наукової доповіді та захисту роботи запрошуються автори, роботи яких набрали 130 та більше балів.

 

Автори роботи Назва роботи Заклад вищої освіти Рейтинговий бал Рецензії
1 Кондратенко В.М. Вищі радіальні моди азимутальних поверхневих хвиль у магнітоактивних циліндричних хвилеводах (шифр «Глобус Уранії») Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, м. Харків 171

Рецензія 1

Рецензія 2

2

Козін І.Д.,

Лебединська Ю.

Методика вивчення деяких питань фізики мікросвіту в курсі фізики закладів середньої освіти (шифр «НЕР»)

Сумський державний університет,

м. Суми, Україна;

Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка

155

Рецензія 1

Рецензія 2

3 Чубрей М.В. Вплив електричного і магнітного полів на спектральні властивості сферичної наноплівки з домішкою (шифр «Наносвіт-2019») Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича, м. Чернівці 148

Рецензія 1

Рецензія 2

4 Погуляйло А.М. Дослідження фотоелектричних перетворювачів за допомогою апаратно-програмних платформ Arduino (шифр «Photon»)

Сумський державний університет, м. Суми

143

Рецензія 1

Рецензія 2

5 Орєхов Д.О. Нестабільність кулонівського центру у двошаровому графені (шифр «РВПІПВПРОІ») Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, м. Київ 142

Рецензія 1

Рецензія 2

6 Кравченко О.В. Електричний пристрій обмеження вихідної напруги сонячної батареї (шифр «Volrestict»)

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»,

м. Харків

141

Рецензія 1

Рецензія 2

7 Спащенко С.Р. Створення планет Сонячної системи (шифр «Розширення всесвіту»)

Національний авіаційний університет,

м. Київ

141

Рецензія 1

Рецензія 2

8 Сухомлін М.І. Стахостична модель самоподібного режиму розм’якшування поверхні льоду при терті (шифр «Самоподібність») Сумський державний університет, м. Суми 138

Рецензія 1

Рецензія 2

9 Годлевський М.А. Кристалізація та магнітна мікроструктура гібридних матеріалів Fe2O3@LiCoO2 та Fe2O3@LiNiO2 (шифр «010465»)

Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника,

м. Івано-Франківськ

136

Рецензія 1

Рецензія 2

10 Іващенко С.І. Фотоємісійні характеристики високо дисперсійних матеріалів на основі ZnS (шифр «ZSI-NV»)

Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського,

м. Київ

135

Рецензія 1

Рецензія 2

11 Олішевська Ю.В. Дослідження стану біотканин лазерними спекл-фотографічними та фотометричними методами із застосуванням комп’ютерного програмного забезпечення (шифр «Зачарований світ»)

Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського, м. Вінниця

130

Рецензія 1

Рецензія 2

12 Рязанцев А.О. Ланцюг оптичних вихорів, синтезований гаусовим пучком та подвійним симетричним фазовим клином (шифр «Decoy2019») Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля, м. Сєвєродонецьк 127

Рецензія 1

Рецензія 2

13 Шийко О.В. Система гармонічних осциляторів у квантованому фазовому просторі зі збереженою сферичною симетрією (шифр «Квантований простір») Львівський національний університет ім. Івана Франка, м. Львів 125

Рецензія 1

Рецензія 2

14 Ромашук Н.В. Властивості коефіцієнта прозорості та квазістаціонарних станів електрона у двобарєрній наносистемі у моделі координато-залежної ефективної маси («РНВСЮ19») Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича 115

Рецензія 1

Рецензія 2

15 Олійник І.О. Навчальний проект як сучасний метод вивчення фізики у школі (шифр «Уміти вчити!») Криворізький державний педагогічний університет, м. Кривий Ріг 114

Рецензія 1

Рецензія 2

16 Дерман Д.Ю. Використання STEM орієнтованих технологій при вивченні фізики у старшій школі (шифр «Робот») Уманський державний педагогічний університет ім. Павла Тичини, м. Умань 110

Рецензія 1

Рецензія 2

17 Булахов М.С. Роль нелокальної взаємодії в теорії слабко неідеального бозе-газу з конденсатом (шифр «конденсат») Харківьский національний університет імені В.Н. Каразіна, м. Харків 110

Рецензія 2

Рецензія 2

18 Горох Б.К. Хмароорієнтоване навчальне середовище як засіб забезпечення результативності навчання фізики в базовій школі (шифр «Ерудиція») Кам’янець-Подільський національний університет ім. Івана Огієнка, м. Кам’янець-Подільський 110

Рецензія 1

Рецензія 2

19 Конеч О.П. Технологічні аспекти тримання телуриду свинцю методом пресування порошку та його термоелектричні властивості (шифр «Стафілокок») Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника, м. Івано-Франківськ 107

Рецензія 1

Рецензія 2

20 Харченко О.Г. Спостереження вторгнень небесних об’єктів у земну атмосферу в «єдиній мережі Чурюмова» (шифр «мережа Чурюмова») Глухівський національний педагогічний університет ім. О. Довженка, м. Глухів 103

Рецензія 1

Рецензія 2

21

Андрєєва А.М.,

Черняк І.О.

Застосування інкрементальних енкодерів для дослідження механічних процесів (шифр «ОІЕФМ») Український державний університет залізничного транспорту, м. Харків 102

Рецензія 1

Рецензія 2

22

Глушан О.В.,

Білик О.В.

Йосип Шкловський: життя космічного масштабу (шифр «життя Й. Шкловського») Глухівський національний педагогічний університет ім. О. Довженка, м. Глухів 102

Рецензія 1

Рецензія 2

23 Пасічна В.М. Моделювання нуклеації при розпаді та упорядкуванні твердих розчинів методом Монте-Карло (шифр «Нуклеація») Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького, м. Черкаси 101

Рецензія 1

Рецензія 2

24 Мецан Х.О. Теорія діркових станів у сферичних наногетеросистемах (шифр «Латтінджер») Дрогобицький державний педагогічний університет ім. Івана Франка, м. Дрогобич 101

Рецензія 1

Рецензія 2

25

Іванів О.М.,

Капуніс Я.П.

Комплексний розрахунок основних характеристик голографічного відбивача та відбивних поверхонь для формування хибних оптичних сигналів (шифр «захист») Харківський національний університет Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба 100

Рецензія 1

Рецензія 2

26

Олейник О.С.,

Терещенко К.С.

Дослідження впливу теплового потоку при пожежі резервуару з нафтою на процеси її скипання та викиду (шифр «резервуар»)

Національний університет цивільного захисту України,

м. Харків

96

Рецензія 1

Рецензія 2

27 Тилик С.В. Нелінійний електроперенос в системах із зарядом впорядкування (шифр «Кварк») Полтавський національний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка, м. Полтава 99

Рецензія 1

Рецензія 2

28 Полторацький С.Д. Пентагональнi нановiскери нiкелю з iкосаедричною структурою (шифр «ResearchGate») Бердянський державний педагогічний університет, м. Бердянськ 93

Рецензія 1

Рецензія 2

29 Гончарук Г.І. Тунельно–мікроскопічне дослідження вуглецевих покриттів, напилених на поверхню метала (шифр «Карбон») Херсонський державний університет, м. Херсон 93

Рецензія 1

Рецензія 2

30 Банак В.Д. Дослідження релаксаційних властивостей полімерних композитів (шифр «Епоксидні полімени») Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова, м. Київ 92

Рецензія 1

Рецензія 2

31 Унукович В.І. Новий рівноважний стан для одно синхронних подвійних астероїдів (шифр «сорок два») Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, м. Харків 88

Рецензія 1

Рецензія 2

32 Суддя О.В. Батарея сонячна для космічного апарату класу CUBESAT (шифр «SOLBAT») Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», м. Харків 86

Рецензія 1

Рецензія 2

33 Браткова К.І. Вплив зонного переплаву на структуру полікристалічного кремнію (шифр «Сонячне світло») Південноукраїнскький національний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського, м. Одеса 80

Рецензія 1

Рецензія 2

34 Семенко А.А. Основи теорії вимірювання (шифр «Фізичні величини») Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ 79

Рецензія 1

Рецензія 2

35

Олейник О.С.,

Терещенко К.С.

Дослідження впливу теплового потоку при пожежі резервуару з нафтою на процеси її скипання та викиду (шифр «резервуар»)

Національний університет цивільного захисту України,

м. Харків

78

Рецензія 1

Рецензія 2

36

Чаговець А.І.,

Ігнатенко Д.І.

Моделювання рівня інсоляції поверхні рельєфу (шифр «Інсоляція»)

Національний університет цивільного захисту України,

м. Харків

72

Рецензія 1

Рецензія 2

37 Головко О.В. Створення вібростенду для дослідження фізичних властивостей гранульованих матеріалів (шифр «Стенд») Одеський державний екологічний університет, м. Одеса 72

Рецензія 1

Рецензія 2

38 Чудецький Д.С. Закони збереження у військовій галузі (шифр «Фібоначі») Житомирський військовий інститут, м. Житомир 60

Рецензія 1

Рецензія 2