Обрати сторінку

Міжнародна діяльність

 

2012 – 2014 рр.: “Фазові перетворення, дифузійні процеси і магніторезистивні властивості мультишарів на основі Fe і Pd, Pt або Ag. Спільний науково-технічний проект між СумДУ і Університетом Барода (м. Вадодара, Індія), №М/47-2012 

2009 – 2010 рр.:Кристалічна структура, електрофізичні і магніторезистивні властивості нанорозмірних плівкових систем на основі Fe і Pt та Fe і Pd”. Спільний науково-технічний проект між СумДУ і Інститутом фізики Університету ім.Й.Гутенберга (м. Майнц, Німеччина). №М/178-2009 

2008 – 2010 рр.:Електрофізичні властивості (температурний коефіцієнт опору і тензочутливість) багатошарових плівкових систем Cr/Fe і Gd/Fe”. Спільний науково-технічний проект між СумДУ і Університетом Барода (м. Вадодара, Індія), №М/344-2008 

2008 – 2009 рр.Формування кристалічної структури і фізичних властивостей багатошарових плівкових систем із спін-залежним розсіюванням електронів”. Спільний науково-технічний проект між СумДУ  і   Інститутом фізики   САН (м. Братислава, Словаччина), №М/38-2008 

2006 – 2007 рр.: “Дифузійні прoцеси і стабільність інтерфейсів в металевих багатoшарoвих системах”. Спільний прoект наукoвo-технічнoгo співрoбітництва  між СумДУ   та  Інститутoм  фізики  САН (м. Братислава, Слoваччина),  дoгoвір № М/148-2006

2004 – 2005 рр.: “Дифузійні прoцеси і транспoртні властивoсті мультишарів і тoнких плівoк”. Спільний прoект наукoвo-технічнoгo співрoбітництва  між СумДУ   та   Інститутoм   ядернoї   фізики   ПАН (м. Краків, Пoльща), № М/18-2004 

 

Стажування аспірантів кафедри Ткач О.П. і Синашенко О.В. в Інституті ядерної фізики Польської академії наук (м.Краків)

Обговорення планів співробітництва із першим віце-президентом Словацької академії наук проф. Є.Майковою під час візиту Н.І. Шумакової та С.І. Проценка до Інституту фізики Словацької академії наук (м. Братислава)

Стажування І.В. Чешко проходило у тісному співробітництві із співробітниками Відділу мультишарів і наноструктур Інституту фізики Словацької академії наук (м. Братислава) Л.Чіту і П.Шіфаловичем

В гостях на кафедрі прикладної фізики проф. С. Непійко (Інститут фізики Університету ім. Й.Гуттенберга, м.Майнц, Німеччина) та науковий співробітник Д. Лукман (Університет м.Марібор, Словенія)

Взаємні візити науковців Університету Барода (м. Вадодара, Індія) докторів наук Ч. Панчала і В.Керая та кафедри прикладної фізики кандидатів фізико-математичних наук І.О. Шпетного і Д.В. Великодного

Візит професора Хіонсік Чеонга (фізичний факультет Університету Соган, Південна Корея) на кафедру прикладної фізики

Головний корпус Університету ім. Й.Гутенберга, аспіранти Федченко О.В., Шабельник Ю.М та доцент Шпетний І.О. під час стажування в університеті ім. Й.Гутенберга (м.Майнц, Німеччина)

М.н.с. Воробйов С.І. на стажуванні в Університеті Лорієн (м.Нансі, Франція)

Аспіранти Булатов С., Костюк Д. та магістранти Коваленко А., Ярмак А. і Шапко Д. . під час стажування в університеті ім. Й.Гутенберга (м.Майнц, Німеччина)