Обрати сторінку

Організація наукової діяльності

Дисципліна «Організація наукової діяльності» спрямована на формування у магістрантів знань стосовно основних аспектів організації наукової діяльності, набуття компетентностей, які дозволять в подальшому продовжити підготовку в аспірантурі та займатись науковою діяльністю.

Після засвоєння матеріалу навчальної дисципліни магістранти повинні знати організацію наукової та науково-технічної діяльності у закладах вищої освіти, познайомитися з основними видами наукових публікацій, наукових видань та їх класифікацією, наукометричними і реферативні бази даних та показниками. Також в рамках даної дисципліни будуть розглянуті питання щодо захисту прав інтелектуальної власності, трансферу технологій, міжнародної наукової грантової діяльності та принципів академічної доброчесності при проведенні наукових досліджень.

Матеріали для завантаження

 

Робоча програма з дисципліни “Організація наукової діяльності”

Регламент з дисципліни “Організація наукової діяльності”

Он-лайн курс з дисципліни “Організація наукової діяльності”