Обрати сторінку

Предметом навчальної дисципліни є теорія і методологія організації роботи як колективів так і окремих працівників у галузі ІТ та дослідницьких і аналітичних підрозділах індустрії. Дисципліна об’єднує аспекти технічних комунікацій, особливо у частині документообігу, та аспекти інтелектуальної власності, особливо у частині роботи з патентами. Мета дисципліни – набуття знань навичок необхідних для створення конкурентоздатних документів, методик організації бізнес процесів та захисту інтелектуальних результатів своєї праці як невід’ємної частини системи компетенцій майбутнього дослідника або працівника сфери високотехнологічної індустрії.