Ткач О.П.

Ткач Олена Петрівна

Кафедра електроніки, загальної та прикладної фізики

Інформація

Посада: заст. декана ф-ту ЕлІТ з навчально-методичної роботи, к.ф.-м.н., доцент каф. ЕЗПФ

Робоче місце: Ц-325а, ЕТ-243

E-mail: tkach.olena@aph.sumdu.edu.ua

Список публікацій

ОСВІТА:

2008 – 2011:   Аспірантура при кафедрі прикладної фізики, Сумський державний університет, Україна;

2002 – 2007:   Фізико-технічний факультет, спеціальність «Електронні прилади та пристрої», Сумський державний університет, Україна. Магiстр зі спецiальності “Електронні прилади та пристрої” (Сумський державний унiверситет, Україна).

ДОСВІД РОБОТИ:

2016 –  Доцент кафедри електроніки, загальної та прикладної фізики, заступник декана факультету ЕлІТ з навчально-методичної роботи.

2012 – 2016 :   Асистент кафедри прикладної фізики, заступник декана з виховної роботи факультету ЕлІТ, Сумський державний унiверситет, Україна;

2008 – 2011:   Аспірант кафедри прикладної фізики, Сумський державний унiверситет, Україна;

2007 – 2008:   Інженер 1-ої категорії, кафедра прикладної фізики, Сумський державний унiверситет, Україна.

УЧАСТЬ У НАУКОВИХ ПРОЕКТАХ:

2017 – … Термостабільні металеві спін-клапани для реалізації спінових каналів в компонентах гнучкої сенсорної електроніки. Міністерство освіти і науки України.

2015 – 2017: Вплив процесів гранулізації і спін-залежного розсіювання електронів на фізичні властивості плівкових твердих розчинів. Міністерство освіти і науки України, № 0115U000689.

2009 – 2011:   Фазовий склад, електро- і магніторезистивні властивості плівкових матеріалів із спін-залежним розсіюванням електронів. Міністерство освіти і науки України, № 01090U001387.

2009 – 2010:   Кристалічна структура, електрофізичні і магніторезистивні властивості нанорозмірних плівкових систем на основі Fe і Pt та Fe і Pd. Спільний науково-технічний проект між СумДУ і Інститутом фізики Університету ім. Й.Гутенберга (м. Майнц, Німеччина). №М/178-2009.

2006 – 2008:   Формування кристалічної структури і електрофізичних властивостей плівкових матеріалів на основі багатошарових металевих наносистем. Міністерство освіти і науки України, № 01060U01942.

ЗАКОРДОННЕ СТАЖУВАННЯ:

2010 – 2011: грант Вишеградського фонду, стажування в Інституті ядерної фізики Польської акадаемії наук під керівництвом проф. М. Маршалек, м. Краків, Польща.

НАГОРОДИ ТА ВІДЗНАКИ:

2007:   ІІ місце на Всеукраїнському конкурсі наукових студентських робіт в секції “Приладобудування”.