Проценко С.І.

Проценко Сергій Іванович

Кафедра електроніки, загальної та прикладної фізики

Інформація

Вчене звання: професор

Посада: декан факультету ЕлІТ, д.ф.-м.н., професор

Робоче місце: ЕТ-239

E-mail: serhiy.protsenko@elit.sumdu.edu.ua

Список публікацій

Кандидатська дисертація – ВПЛИВ ТЕМПЕРАТУРНОЇ І ДЕФОРМАЦІЙНОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ ПАРАМЕТРІВ ЕЛЕКТРОПЕРЕНЕСЕННЯ НА ЕЛЕКТРОФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ БАГАТОШАРОВИХ ПЛІВОК НА ОСНОВІ Cr, Cu I Sc(Co) Науковий керівник – доц. А.М. Чорноус – 2005 рік

Докторська дисертація – ФІЗИЧНІ ПРОЦЕСИ І ВЛАСТИВОСТІ НАНОСТРУКТУРОВАНИХ ПЛІВКОВИХ МАТЕРІАЛІВ ІЗ СПІН-ЗАЛЕЖНИМ РОЗСІЮВАННЯМ ЕЛЕКТРОНІВ Науковий консультант – проф. А.М. Чорноус – 2012 рік