Лютий Т.В.

Лютий Тарас Володимирович

Кафедра електроніки, загальної та прикладної фізики

Інформація

Вчене звання: Доцент

Посада: к.ф.-м.н., доцент

Робоче місце: ЕТ-310а

Список публікацій

ОСВІТА:

1985 – 1995: ЗОШ І–ІІІ ст. №27, м. Суми, Україна;

1996 – 2010: кранівник мостових, козлових та консольних кранів 5 розряду, стропальник 3 розряду, Сумський професійний хіміко-технологічний центр ПТО

1996 – 2001: магістр, фізична та біомедична електроніка, Кафедра фізичної електроніки, Фізико-технічний факультет, Сумський державний Університет, м. Суми, Україна;

2001 – 2004: Аспірантура за спеціальністю 01.04.07 – фізика твердого тіла, Кафедра загальної та експериментальної фізики, Фізико-технічний факультет, Сумський державний Університет, м. Суми, Україна.

ВЧЕНІ СТУПЕНІ:

2005: Кандидат фізико-математичних наук, спеціальність 01.04.11 – Магнетизм

ДОСВІД РОБОТИ:

з 2009: Заступник декана з наукової роботи, факультет Електроніки та інформаційних технологій, Сумський державний університет, Україна;

з 2007: Доцент кафедри Загальної та теоретичної фізики (з 2017 р. кафедра Електроніки, загальної та прикладної фізики), Сумський державний університет, Україна;

2005-2007: Старший викладач, кафедра Загальної та експериментальної фізики, Сумський державний університет, Україна;

2004-2005: Асистент, кафедра Загальної та експериментальної фізики, Сумський державний університет, Україна.

ДОСВІД ВИКЛАДАННЯ:

2001 – 2013: Загальна фізика (лекційні, практичні, лабораторні роботи);

2003 – 2011: Спецкурс з фiзики для спецiалiзованих старших класiв середніх шкіл;

2006 – 2008: Електродинаміка;

2008: Основи фізики наносистем та нанотехнологій;

2016 – 2017: Академічне письмо та оприлюднення наукових результатів;

УЧАСТЬ У НАУКОВИХ ПРОЕКТАХ:

2016-2018: Магнітні, теплові та транспортні властивості періодично збуджених систем феромагнітних наночастинок
Мiнiстерство освiти i науки України, No:  0116U002622.

2012-2014: Аномальні дифузійні та релаксаційні властивості класичних і квантових блукань з неперервним часом,
Мiнiстерство освiти i науки України, No: 0112U001383.

2011-2012: Індивідуальний грант від Міністерства освіти і науки України за Програмою «Навчання студентів і аспірантів та стажування наукових і науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном»,
місце стажування: Лестерський університет, (Лестер, Великобританія)
Наказ МОН України No 1154, від 11 жовтня 2011.

2009-2011: Вимушена та спонтанна магнітна динаміка систем одновісних наночастинок. Мiнiстерство освiти i науки України, No: 0109U001379

2006-2008: Розвиток нових методiв для дослiдження збуджених систем.
Мiнiстерство освiти i науки України, No 0106U001928.

2005-2008: Магнiтнi наноструктури, що самоорганiзуються, з комплексною спiновою конфiгурацiєю.
FP-6, NANOSPIN project, No: NMP4-CT-2004-013545.

2003-2005: Статистичнi характеристики динамiчних систем з флуктуючими параметрами. Мiнiстерство освiти i науки України, No 0103U000766.

2001-2002: Вивчення магнiтної релаксацiї в двовимiрних ансамблях наночастинок.
NATO, No: PST.CLG.978108.

НАГОРОДИ ТА ВІДЗНАКИ:

2015: Грамота від департаменту науки та освіти Сумської обласної державної адміністрації за значні досягнення в науковій, науково-методичній роботі, вагомий особистий внесок у підготовку фахівців, організацію та проведення наукової роботи серед студентської молоді та з нагоди Дня Науки.

2010: Грамота МОН України за керівництво переможцем Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук 2009/2010 н.р. з напрямку «Фізика».

2010: Грамота від адміністрації Сумського державного університету за якісне виконання обов’язків заступника декана факультету ЕлІТ та значні наукові досягнення, підтверджені високим рейтингом за даними SCOPUS та з нагоди Дня Науки.

КЕРІВНИЦТВО ДИСЕРТАЦІЙНИМИ РОБОТАМИ:

2016-2018: Аспірант Гришко О.М. (спеціальність 01.04.07 – Фізика твердого тіла,
тема дисертації: «Динаміка в’язко-зв’язаної наночастинки зі скінченною магнітною анізотропією у змінному полі»).

2014-2017: Аспірант Рева В.В. (спеціальність 01.04.07 – Фізика твердого тіла,
тема дисертації: «Статистичні властивості систем феромагнітних наночастинок з вмороженими магнітними моментами»).

Захищені дисертації

2010-2012: Поляков О.Ю. (спеціальність 01.04.07 – Фізика твердого тіла,
тема дисертації: «Нелінійні та стохастичні ефекти в намагніченості феро-магнітної наночастинки, збуджуваної циркулярно поляризованим магнітним полем»).

ПРОФІЛІ У ПРОФЕСІЙНИХ МЕРЕЖАХ ТА БАЗАХ ДАНИХ:

ResearcherID: http://www.researcherid.com/rid/F-9991-2010

Scopus: http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=6506392457

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Taras_Lyutyy

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=LS8erRUAAAAJ