Лопаткін Ю.М.

Лопаткін Юрій Михайлович

Кафедра електроніки, загальної та прикладної фізики

Інформація

Вчене звання: Професор

Посада: д.ф.-м.н., професор

Робоче місце: ЕТ-309

Список публікацій

ОСВІТА:

1955-1966: ЗОШ Рига (Латв. РСР); Кода, (Груз. РСР); Марнеулі (Груз. РСР);

Тбілісі (Груз. РСР); Гудаута (Абх. АРСР); Ярославль (Рос.РФСР)

1966-1971: Фізико-математичний факультет, Сумський державний педагогічний інститут ім. А.С. Макаренка, Суми, УРСР

1977-1980: Аспірантура за спеціальністю 01.04.07 – фізика твердого тіла, Інститут фізики АН УРСР, Київ, УРСР;

2004-2007: Докторантура за спеціальністю 01.04.17 – Хімічна фізика, фізика горіння та вибуху, Одеський національний університет ім. І.І.Мечникова, Одеса, Україна.

ВЧЕНІ СТУПЕНІ:

2008: Доктор фiзико-математичних наук, спеціальність 01.04.17 – Хімічна фізика, фізика горіння та вибуху

ДОСВІД РОБОТИ:

1971: навчальний майстер, асистент кафедри фізики, фізико-математичний факультет, Сумський державний педагогічний інститут, Суми, Україна.

1971-1973: стажист, Інститут фізики АН УРСР, Київ, Україна.

1974-1977: науковий співробітник, кафедра фізики, фізико-математичний факультет, Сумський державний педагогічний інститут, Суми, Україна.

1977-1980: аспірант, Інститут фізики АН УРСР, Київ, Україна.

1980-1985: асистент, ст.викладач, кафедра фізики, фізико-математичний факультет, Сумський державний педагогічний інститут, Суми, Україна.

1986-1993: доцент, кафедра фізики, фізико-математичний факультет, Сумський державний педагогічний інститут, Суми, Україна.

1993-2004: доцент, кафедра загальної та експериментальної фізики, фізико-технічний факультет, Сумський державний університет, Суми, Україна.

2004-2007: докторант, Одеський національний університет, Одеса, Україна.

2008-2017: завідувач кафедри загальної та теоретичної фізики, факультет електроніки та інформаційних технологій, Сумський державний університет, Суми, Україна.

2017- : професор, кафедра електроніки, загальної та прикладної фізики, факультет електроніки та інформаційних технологій, Сумський державний університет, Суми, Україна.

ДОСВІД ВИКЛАДАННЯ:

1981-2017: Квантова фізика, Фізика ядра та елементарних частинок, Загальна фізика, Фізичний образ світу.

УЧАСТЬ У НАУКОВИХ ПРОЕКТАХ:

1980-1983: «Дослідження сенсибілізації діазотипних матеріалів» в рамках теми «Фотоніка органічних сполук в конденсованій фазі» №81022743.

1991-1993: “Електрофізичні властивості багатошарових плівок на основі металів і напівпровідників» № 68.01.03.91-93.

2007-2009: «Дослідження електрофізичних, оптичних, структурних характеристик тонких плівок та багатошарових структур на основі сполук А2В61В5С6) та їхніх твердих розчинів» № 0107U001292.

2010-2012 «Дослідження фізичних властивостей органічних та неорганічних об’єктів»

№ 0110U004617.

2013-2015 «Дослідження органічних сполук як елементів молетроніки»

№ 0113U005171.

2016-2018 «Квантово-механічне дослідження фізичних процесів в органічних системах»

№ 0116U002955.

КЕРІВНИЦТВО ДИСЕРТАЦІЙНИМИ РОБОТАМИ:

Здобувач Півень О.Б. (спеціальність 01.04.07 – Фізика твердого тіла)

Аспірант Шовкопляс О.А. (спеціальність 01.04.01 – Фізика приладів, елементів і систем)

Аспірант Соломко В.В. (спеціальність 01.04.01 – Фізика приладів, елементів і систем)

Аспірант Коваленко О.А. (спеціальність 01.04.01 – Фізика приладів, елементів і систем)

Аспірант Малашенко Г.Г. (спеціальність 01.04.01 – Фізика приладів, елементів і систем)

ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ:

1985-1987: засновник і голова обласної федерації регбі, Сумська область

1985-1986: профорг, фізико-математичний факультет, Сумський державний педагогічний інститут, Суми, УРСР.