Калашник Іван Григорович

Кафедра електроніки, загальної та прикладної фізики

Інформація

Посада: провідний фахівець кафедри ЕЗПФ

Робоче місце: Пишаємося, що у нас працював.

ОСВІТА:

закінчив Сумський державний педагогічний інститут ім. А.С. Макаренка, Україна

ДОСВІД РОБОТИ:

середні школи: Хоружівська, Хмилівська, Сумська заочна вечірня, Великоканівецька Черкаської обл., профтехучилища № 2, 1, 6

Із 1988 р. – 2019 р. працював в СумДУ.

ДОСВІД ВИКЛАДАННЯ:

У школах та ПТУ викладав фізику, астрономію, електротехніку, будівельну механіку та ін.

У СумДУ – проведення лабораторного практикуму на кафедрах загальної фізики, теоретичної фізики.

Працював над обладнанням  кабінетів фізики, суспільствознавства, креслення, української мови та монтажу лінгафонних кабінетів німецької та англійської мов.

Працював над удосконаленням наочних посібників і методів їх використання;

над розробкою нових економних демонстраційних наочних посібників;

над удосконаленням лабораторного обладнання;

над розробкою нового економного лабораторного обладнання;

над розробкою нового індивідуального дидактичного матеріалу;

над розробкою нових способів вивчення одиниць виміру у системі СІ та їх взаємозв’язку;

над удосконаленням методики запису даних фізичних задач (три стовпчики) і їх рішення;

над розробкою нового способу самоконтролю вірності рішення любої фізичної задачі і вірності запису формул фізичних законів;

над розробкою багатоваріантних фізичних задач і написанні збірника таких задач для учнів ЗОШ та підготовчих курсів університету;

над розробкою пояснень для чого необхідні знання фізики кожній особі людського суспільства.

НАГОРОДИ ТА ВІДЗНАКИ:

1984 р. – Медаль «Ветеран праці»

Ювілейна медаль «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»;

1999 р. – медаль «Захисник Вітчизни»

«60 лет в  Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»;

«65 лет в  Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»;

ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ:

Патент на корисну модель № 32578

Стенд Калашника І.Г. для вивчення взаємозв’язку фізичних величин та одиниць їх вимірювання.

Патент на винахід № 83125

Прилад Калашника для дослідів взаємодії магнітного поля і провідника зі струмом.

Багатоваріантні задачі – оптимальний вид індивідуального дидактичного матеріалу

Журнали  «Фізика та астрономія в школі», № 1, с. 26-29, 2000 р.

«Физика в школе»   1) Самодельная красочная таблица «Схема взаимосвязи физических величин»;

2) Демонстрация нагрева воздуха при адиабатном сжатии без паров эфира.

3) Безопасный способ выполнения лабораторной работы.

4) Еще один способ демонстрации условий возникновения и поддержания свободный колебаний.

Стаття (Калашника І.Г.  23.10.2016 р.) сайт кафедри прикладної фізики.

Дякуємо за плідну роботу!