Демиденко Максим Геннадійович

Кафедра електроніки, загальної та прикладної фізики

Інформація

Посада: к.ф.-м.н., старший викладач

Робоче місце: Пишаємося, що у нас працював.

НАПРЯМ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Електронне приладобудування, електрофізичні і магніторезистивні властивості плівкових матеріалів та наночастинок

ОСВIТА:

2002-2007: Фізико-технічний факультет, спеціальність «Електронні прилади та пристрої», Сумський державний університет
2007-2010: Аспірантура при кафедрі прикладної фізики Сумського державного унiверситету

ДОСВIД РОБОТИ:

2013 – 2019 старший викладач

з 2010 – 2013 асистент кафедри прикладної фізики

УЧАСТЬ У НАУКОВИХ ПРОЕКТАХ:

2009 – 2011: Фазовий склад, електро- і магніторезистивні властивості плівкових матеріалів із спін-залежним розсіюванням електронів. Міністерство освіти і науки України. № 01090U001387

2009: Розробка інжектора протонів польового типу для прискорювачів сфокусованих пучків. Госпдоговірний проект між СумДУ і Інститутом прикладної фізики НАН України (м.Суми, Україна) №68.02.01-2009.

2009  2010: Віддалено-контрольована лабораторія для дослідження фізичних властивостей багатошарових нанорозмірних систем зі спін-залежним розсіюванням електронів. Спільний науково-технічний проект між СумДУ і Університетом м.Марібор (м.Марібор, Словенія). №М/54-2009

2009 – 2010: Розробка програмного забезпечення в середовищі LabVIEW 2009 для керування підсистемами тунельного мікроскопу СТМ-100П, вмонтованого в камеру растрового електронного мікроскопу РЕМ-103. Госпдоговірний проект між СумДУ і Інститутом магнетизму НАН та МОН України (м.Київ, Україна) №68.02.02-2010.

2012:  Електрофізичні і магніторезистивні властивості нанорозмірних плівкових матеріалів із спін-залежним розсіюванням електронів. Міністерство освіти і науки України. № 0112U001381

ДОСВIД ВИКЛАДАННЯ:

Курси лекцiй з 2010:

  • «Крос-платформові мови програмування»,
  • «Програмування систем збору та аналізу даних».

IНША ДIЯЛЬНIСТЬ:

  • відповідальний за web-сайт факультету електроніки та інформаційних технологій

Дякуємо за плідну роботу!