Чорноус А.М.

Чорноус Анатолій Миколайович

Кафедра електроніки, загальної та прикладної фізики

Інформація

Вчене звання: професор

Посада: проректор з наукової роботи СумДУ, д.ф.-м.н., професор кафедри

Робоче місце: Г-511

E-mail: achornous@sci.sumdu.edu.ua

Список публікацій

Кандидатська дисертація – РОЗМІРНІ ЯВИЩА В ЕЛЕКТРОПРОВІДНОСТІ І ТЕНЗОЧУТЛИВОСТІ ДВОШАРОВИХ ПЛІВОК Науковий керівник – проф. І.Ю. Проценко – 1996 рік

Докторська дисертація – РОЗМІРНІ ЕФЕКТИ В ЕЛЕКТРОФІЗИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЯХ НАНОКРИСТАЛІЧНИХ ПЛІВКОВИХ СИСТЕМ В УМОВАХ ВЗАЄМНОЇ ДИФУЗІЇ ТА ФАЗОУТВОРЕННЯ Науковий консультант – проф. І.Ю. Проценко – 2006 рік